Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

 
giz Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Phòng 041-042A, tầng 4, tòa nhà Coco, 14 Thụy Khuê,
quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

T +84 24 3941 2605

F +84 24 3 941 2606

E office.energy@giz.de

W www.gizenergy.org.vn

W www.giz.de

 

 

Theo dõi chúng tôi trên FB/Youtube

    

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved