ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Khóa tập huấn về xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho các dự án sinh khối đáng phát nhiệt điện.

Chia sẻ
In

Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 năm 2016. Thông tin về khóa tập huấn sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Sự kiện liên quan

4E

27/10/2023

Sự kiện

mới nhất