Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) (Đã kết thúc)

big
small
small
small

Thời gian thực hiện

07/2017 - 06/2022

Cơ quan tài trợ

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ)

Sáng kiến Công nghệ Khí hậu Đức (DKTI)

 

Đối tác dự án

Đối tác chiến lược: Bộ Công Thương Việt Nam

Cơ quan thực hiện: Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV)

Hoạt động

Hoạt động

Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Lộ trình Lưới điện Thông minh, hướng tới thúc đẩy hiện đại hóa và tự động hóa hệ thống truyền tải và phân phối điện quốc gia. Với sự tài trợ của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức, dự án đang phối hơp chặt chẽ với Cục Điều tiết Điện lực nhằm hỗ trợ các chuyên gia ngành năng lượng Việt Nam phát triển một Lưới điện Thông minh, chẳng hạn như việc số hóa và tính linh hoạt của hệ thống cấp điện, cho phép một tỉ trọng lớn các nguồn năng lượng tái tạo được hòa lưới và hỗ trợ tốt hơn hiệu quả năng lượng.

Các hoạt động tiêu biểu nằm trong ba lĩnh vực hoạt động của dự án bao gồm:

Khung pháp lý

  • Tư vấn chiến lược về phát triển hệ thống điện trong tương lai và thực hiện đối thoại toàn ngành với các bên liên quan
  • Hỗ trợ xây dựng các quy định với trọng tâm hòa lưới các nguồn năng lượng tái tạo cũng như việc linh hoạt và số hóa hệ thống điện bằng công nghệ thông minh

Nâng cao Năng lực

  • Thành lập một Mạng lưới Kiến thức về công nghệ Lưới điện Thông minh cho các chuyên gia ngành năng lượng tại Việt Nam
  • Cung cấp các khóa đào tạo về công nghệ Lưới điện Thông minh, về vận hành hệ thống điện tiên tiến và về việc lập quy hoạch trong đó năng lượng tái tạo chiếm tỉ trọng lớn

Hợp tác Công nghệ

  • Thúc đẩy ứng dụng công nghệ Lưới điện Thông minh hiện đại
  • Tăng cường nghiên cứu ứng dụng và phát triển, ví dụ như việc kiểm tra tính khả thi đối với cấu hình hệ thống công nghệ thông minh trong phòng thí nghiệm

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved