Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Chương trình Phát triển Dự án (PDP)

big
small
small
small

Thời gian thực hiện

03/2015 - 12/2025

Cơ quan tài trợ

Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK) 

Đối tác dự án

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

Hoạt động

Chương trình Phát triển Dự án (PDP) là một chương trình dự án vùng tại Đông Nam Á và tiểu vùng Sahara Châu Phi, được ủy quyền và tài trợ bởi Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK) trong khuôn khổ sáng kiến Các Giải pháp Năng lượng Đức nhằm hỗ trợ các công ty Đức thiết lập  quan hệ đối tác thành công và phù hợp với bối cảnh tại các thị trường nước ngoài. PDP tập trung vào 3 chủ đề chính: điện mặt trời mái nhà/hiệu quả năng lượng, hydro xanh và nhiệt cho dây chuyền công nghệ.  

Dự án gồm ba hợp phần:
 

Hợp phần 1

Chia sẻ thông tin và xây dựng hệ thống thông tin liên lạc

Hợp phần này nhằm mục tiêu cung cấp thông tin cho các công ty Đức về thị trường nước ngoài cũng như để thông tin cho các đối tác tiềm năng tại các quốc gia mục tiêu về các lợi ích của công nghệ năng lượng tái tạo và các sản phẩm cũng như dịch vụ của Đức. Hợp phần này cũng hỗ trợ quan hệ đối tác song phương thông qua việc tạo điều kiện hình thành các đầu mối thông tin liên lạc.

 

Hợp phần 2

Các Dự án mẫu và Nâng cao Năng lực

Mục đích của hợp phần này là nhằm đưa các sản phẩm và dịch vụ từ Đức vào các dự án mẫu tại các quốc gia mục tiêu. Hợp phần này bao gồm các hoạt động như phát hiện và đánh giá các cơ hội kinh doanh, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện tại chỗ cho các ngành công nghiệp địa phương và nâng cao năng lực cho các nhà phát triển dự án, chẳng hạn thông qua Tuần lễ đào tạo về Năng lượng Mặt trời tại Đức.

 

Hợp phần 3

Quản lý các điều kiện khung

Đầu tư vào năng lượng tái tạo cần có các điều kiện khung pháp lý hấp dẫn. Một phần mục tiêu đặt ra của PDP trong việc tư vấn chính sách là chuẩn bị các phân tích và báo cáo chính sách đối với những chủ đề hiện tại, tư vấn mục tiêu liên quan đến các quy trình ra quyết định hiện hành hội thảo dành cho các nhà hoạch định và nhân viên và tham gia các chuyến thăm của phái đoàn cũng như các cuộc gặp gỡ song phương giữa nhà đầu tư và những người đưa ra  quyết định.

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved