Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E)

big
small
small
small

Thời gian thực hiện

06/2015 - 12/2021

Cơ quan tài trợ

Giai đoạn 1 (2015-2018): 3 triệu Euro

- Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ)

- Hợp phần về Chuẩn bị Sẵn sàng Tài chính Khí hậu (CF Ready) do USAID và Chính phủ Séc đồng tài trợ

Giai đoạn 2 (2018-2021): 12,16 triệu Euro

Dự án do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) và Liên minh Châu Âu (EU) đồng tài trợ.

Đối tác dự án

Giai đoạn 1 (2015-2018):

- Bộ Công Thương Việt Nam

- Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) – Bộ Công Thương

- Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững (DEESD) – Bộ Công Thương


Giai đoạn 2 (2018-2021):

- Bộ Công Thương Việt Nam

- Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) - Bộ Công Thương

- Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (DEESD) - Bộ Công Thương

Hoạt động

Hoạt động

Mục tiêu chính của Dự án 4E là phát triển các điều kiện về pháp lý, quy định và thể chế cũng như năng lực liên quan nhằm thúc đẩy đầu tư vào Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng.
 

Các hoạt động nổi bật của Giai đoạn 1 của Dự án bao gồm:

Khung pháp lý

  • Phát triển cơ chế hỗ trợ mở rộng năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng
  • Hỗ trợ Quy hoạch điện Mặt trời và Năng lượng Sinh khối Quốc gia
  • Phát triển cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng

Nâng cao năng lực

  • Cung cấp đào tạo cho các nhà hoạch định chính sách, nhà phát triển dự án và nhà đầu tư
  • Bồi dưỡng tại chỗ cho các công ty tư vấn địa phương và công ty năng lượng chủ chốt

Hợp tác Công nghệ

  • Hỗ trợ chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam
  • Tổ chức các chuyến trao đổi học tập và sự kiện kết nối giữa các công ty Việt Nam và Đức

Giai đoạn 2 được Liên minh châu Âu (EU) đồng tài trợ và bao gồm cả việc thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam - EU (EVEF).

Ngoài những lĩnh vực hoạt động nêu trên, Dự án bao gồm các hợp phần sau của EVEF:

Hợp phần 1: Thực hiện Hỗ trợ Kỹ thuật dựa trên nhu cầu

Hợp phần 2: Ban Thư ký Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG)

Xem thêm tại http://vepg.vn/ 

Hợp phần 3: Giám sát công tác triển khai Hợp đồng Cải cách Ngành

Hợp phần 4: Các hoạt động mang tính xuyên suốt

 

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang web của EVEF tại http://energyfacility.vn/vi/

Báo cáo Tóm tắt Nghiên cứu Hỗ trợ Cơ chế Phát triển Điện Năng lượng Sinh học Nối lưới ở Việt Nam

2014-08-14

Tóm tắt nghiên cứu về cơ chế hỗ trợ năng lượng sinh học nối lưới tại VIệt Nam GIZ-GDE/MoIT 2014

Xem

Quy trình phát triển Dự án đầu tư điện sinh khối tại Việt Nam

2014-11-19

Dự án Hỗ trợ phát triển NLTT tại Việt Nam

Xem

Kinh tế học cơ bản cho các Dự án năng lượng sinh học

2014-11-19

Tập huấn về năng lượng sinh học: Cơ hội và Thách thức đối với Điện sinh khối, Điện khí sinh học và Điện từ rác thải nối lưới

Xem

Đánh giá tính bền vững của các dự án năng lượng sinh học

2011-11-19

Khái niệm cơ bản năng lượng sinh học: Cơ hội và thách thức đối với điện sinh khối, điện khí sinh học và điện từ rác thải nối lưới.

Xem

Các vấn đề quan tâm khi triển khai dự án đồng phát nhiệt điện từ bã mía tại Việt Nam

2014-05-23

Bioenergy Summer School on Grid-connected Biomass and Waste-to-Energy Technology and Finance

Xem

Ứng dụng công nghệ năng lượng sinh khối nối lưới

2014-11-20

Khái niệm cơ bản năng lượng sinh học: Cơ hội và thách thức đối với điện sinh khối, điện khí sinh học và điện rác thải nối lưới​

Xem

Khung pháp lý, tiềm năng và cái nhìn về ngành năng lượng sinh học tại Việt Nam

2011-11-19

Cơ hội và thách thức của điện nối lưới từ nguồn năng lượng sinh khối, khí sinh học và chất thải

Xem

Quản lý rác cho các dự án điện rác

2016-08-22

Tổ chức thu thập và giám sát rác thải; Đảm bảo cung cấp/xử lý rác thải; Lồng ghép với chương trình 3R; Tiếp cận công chúng và truyền thông

Xem

Công nghệ cho điện rác - Mô đun 2

2016-08-22

Công nghệ cho điện rác: Sử dụng khí bãi rác, Đốt, Khí hóa, Xử lý theo phương pháp cơ sinh học

Xem

Hiện trạng, chính sách quản lý chất thải rắn tại Việt Nam và tiềm năng thu hồi năng lượng từ chất thải rắn

2014-05-21

Hiện trạng, chính sách quản lý chất thải rắn tại Việt Nam và tiềm năng thu hồi năng lượng từ chất thải rắn

Xem

Khóa học hè về năng lượng sinh học

2014-05-20

Tập huấn về công nghệ và tài chính liên quan đến điện sinh khối và điện rác nối lưới. Thẩm định dự án năng lượng sinh học - Đánh giá rủi ro - Phân tích đầu tư

Xem

Điện rác

2014-05-20

Tổng quan về điện rác - Trung tâm Bền vững Đô thị Đông Nam Á (SEACUS)/ Viện Công nghệ Ladkrabang King Mongkut's - Hà Nội

Xem

Cấp vốn trong lĩnh vực năng lượng sinh học ở VIệt Nam

2014-05-22

Cấp Vốn Trong Lĩnh Vực Năng Lượng Sinh Học ở VIệt Nam Nhìn Từ Góc Độ Quỹ Đầu Tư Tư Nhân

Xem

2023-09-27

Xem

Thông tư 44/2015/TT-BCT

2015-12-09

THÔNG TƯ Quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Xem

Tờ rơi Dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E)

2016-10-12

Tổng quát về Dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

Xem

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved