Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Năng lượng Sạch, Giá cả phù hợp và Bền vững cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE)

big
small
small
small

Thời gian thực hiện

03/2020 - 02/2024

Cơ quan tài trợ

Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân CHLB Đức (BMU)

Đối tác dự án

 • Agora Energiewende
 • Viện NewClimate
 • Viện Nghiên cứu Năng lượng IESR tại Indonesia
 • Viện Khí hậu và Đô thị bền vững tại ICSC Philippines
 • Sáng kiến về Chuyển dịch năng lượng Việt Nam VIET
 • Viện Nghiên cứu Năng lượng ERI và Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan TDRI

Chia sẻ

Dự án Năng lượng Sạch, Dễ tiếp cận và An toàn cho Đông Nam Á (CASE) có mục tiêu hỗ trợ các nước đối tác khu vực Đông Nam Á trong quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch với giá cả phù hợp cho người dân, đồng thời đẩy mạnh tham vọng chính trị nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris. Với cách tiếp cận toàn diện đến các tổ chức khu vực công, tư nhân và tổ chức nghiên cứu, dự án CASE góp phần thay đổi câu chuyện của ngành năng lượng ở Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam theo hướng chuyển đổi năng lượng dựa trên bằng chứng.

 

Dự án bao gồm năm hoạt động chính.

 

Nghiên cứu và Bằng chứng

 • Xác định và giải quyết các lỗ hổng nghiên cứu cũng như các bằng chứng còn thiếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng khu vực Đông Nam Á
 • Tổng hợp các bằng chứng hiện có nhằm tăng cường hiểu biết
 • Nghiên cứu và cung cấp bằng chứng, dữ kiện mới nhằm hỗ trợ việc ra quyết định trong lĩnh vực năng lượng

Tính minh bạch và Xây dựng danh sách các bên liên quan

 • Liên tục xây dựng danh sách các bên liên quan nhằm hỗ trợ công tác điều phối
 • Thiết kế nền tảng kiến thức nhằm tạo điều kiện chia sẻ thông tin và duy trì kiến thức chuyên môn

Đối thoại đa ngành

 • Xác định các vấn đề phi năng lượng có liên quan và các bên liên quan trong khu vực công chịu ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi năng lượng
 • Hỗ trợ các cuộc đối thoại mở và vấn đề quyền sở hữu đối với các tác động và lợi ích gia tăng của chuyển dịch năng lượng cũng như chính sách khí hậu đầy tham vọng

Hỗ trợ kỹ thuật (lĩnh vực năng lượng)

 • Đào tạo các viện nghiên cứu năng lượng có vai trò chủ chốt và các nhà hoạch định chính sách về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi năng lượng (về mặt kỹ thuật và quy định)
 • Chuẩn bị dữ liệu, thông tin chất lượng nhằm phục vụ đối thoại về chuyển đổi năng lượng giữa các bên liên quan trong lĩnh vực, cũng như nhằm đẩy mạnh đổi mới
 • Hỗ trợ trao đổi kiến thức giữa các bên liên quan về năng lượng
 • Xây dựng mạng lưới bền vững các chuyên gia cố vấn năng lượng ở Đông Nam Á

Thông tin đại chúng

 • Phát triển các hoạt động truyền thông xoay quanh quá trình chuyển dịch năng lượng trong khu vực Đông Nam Á để thông tin đến công chúng về các thách thức, khó khăn và lợi ích của quá trình này

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved