Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại và Công nghiệp (CIRTS)

big
small
small
small

Thời gian thực hiện

02/2021 - 01/2025

Cơ quan tài trợ

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ)

Đối tác dự án

Đối tác chiến lược: Bộ Công Thương Việt Nam

Cơ quan thực hiện:

  • Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (EREA)

Hoạt động

Mục tiêu của dự án Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại và Công nghiệp là cải thiện các điều kiện tiền đề cho sự phát triển bền vững của thị trường này.

 

Dự án tập trung vào ba Lĩnh vực Hoạt động chính.

 

 Quy chuẩn kỹ thuật

  • Phân tích khoảng trống trong các quy tắc kỹ thuật và tiêu chuẩn để nối lưới các dự án điện mặt trời mái nhà.
  • Khuyến nghị áp dụng kinh nghiệm thực tiễn quốc tế vào bối cảnh Việt Nam
  • Tạo điều kiện cho nhóm công tác kỹ thuật làm rõ nhu cầu cập nhật thêm các quy tắc, tiêu chuẩn và quy chuẩn.

Nâng cao năng lực

  • Nâng cao kiến thức vận hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về mặt kỹ thuật và quản lý hành chính nhằm thích ứng các hoạt động cung cấp điện với việc mở rộng điện mặt trời mái nhà thương mại, công nghiệp
  • Nâng cao khả năng tiếp cận kiến thức của các đối tác liên quan về hệ thống điện mặt trời mái nhà công nghiệp và thương mại và các dịch vụ để triển khai vấn đề an toàn và chất lượng của điện mặt trời mái nhà.

Cải thiện cơ sở thông tin

  • Xác định tiềm năng điện mặt trời mái nhà thương mại, công nghiệp và phát triển các kịch bản nhằm mở rộng các dự án này.
  • Giới thiệu các kinh nghiệm quốc tế liên quan đến các mô hình kinh doanh điện mặt trời mái nhà.
  • Tư vấn chiến lược cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững
  • Hoạt động đổi mới (ví dụ: bằng các sự kiện hợp tác phát triển phần mềm hackathons, các cuộc thi)

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved