Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Tổng quan Hỗ trợ Khu vực Tư nhân

Sẽ không thể triển khai công nghệ năng lượng tái tạo cũng như đầu tư vào lĩnh vực này nếu không có khu vực tư nhân. GIZ được ủy thác và cam kết mạnh mẽ hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân Việt Nam và quốc tế trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác, chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện đầu tư cho cung cấp năng lượng xanh tại Việt Nam. Để biết thông tin về các chương trình hỗ trợ cho các công ty của Đức, vui lòng xem Chương Trình Phát triển Dự án Năng lượng Tái tạo (PDP).

Đăng ký tham gia Danh bạ Doanh nghiệp

Mục tiêu

Đẩy mạnh mạng lưới các bên liên quan trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo là một phần nỗ lực của GIZ nhằm hỗ trợ sự phát triển thị trường NLTT ở Việt Nam

Thông qua Danh bạ Doanh nghiệp trong lĩnh vực NLTT và HQNL, bạn có thể tìm kiếm thông tin và địa chỉ liên hệ của các doanh nghiệp đang làm việc trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm các doanh nghiệp địa phương và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam

Thư mục các công ty Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

NĂNG LƯỢNG
GIÓ
NĂNG LƯỢNG
SINH HỌC
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI
HIỆU QUẢ
NĂNG LƯỢNG
Sắp xếp theo:

Loại hình doanh nghiệp

Năng lượng

Quốc gia

Các công ty

CTV INGENIERIE Vietnam

Member of CTE WIND CIVIL Engineering Group Engineering consulting firm specialized in the analysis and design wind turbine foundations


Xem thêm

LandVille Energy Co. Ltd

Research, investment, development, construction, ownership, operation and exploitation of clean energy projects


Xem thêm

The Blue Circle

Wind energy development and investment


Xem thêm

General Electric Vietnam

Renewable Energy, Power, Oil & Gas, Aviation, Energy Connection, Transportation


Xem thêm

Mekong Brahmaputra Clean Development Fund

Financial investor in renewable energy business


Xem thêm

ENERCON GmbH

Turbine manufacturer. Supply, delivery, installation and maintenance of wind turbines


Xem thêm

Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Điện gió Việt Nam

Consulting, reach investors for project, reach good sites for investors, reach and choose the best equipment for project...


Xem thêm

Power Engineering Consuting Joint Stock Company 3

Renewable energies, Thermal and Hydro Power, Environment and supervisory


Xem thêm

FLS (Vietnam) Ltd. Representative Office

Freight forwarder specialized on projects ( Import & Export to/from Vietnam)


Xem thêm

TSV Investment

Renewable energy project development


Xem thêm

Fichtner Vietnam Ltd. Company

Power, Renewable Energy, Energy Efficiency, Smart Grid, Environment, Water


Xem thêm

Technology Development Construction JSC. (TDC)

Investment, Construction, Project Feasibility study and Design


Xem thêm

Energy Conservation Research and Development Center (ENERTEAM)

Independent energy sustainability consulting firm actively engaged in the fields of energy and resource productivity


Xem thêm

ARTELIA Vietnam

Independent project management, design and consulting services in various sectors (Construction and infrastructures, energy and environment).


Xem thêm

Ocean Renewable Energy Joint stock company

Manufacturing, transmission and electric distribution


Xem thêm

Vietnam Applied Technical Company, Ltd. (VATEC)

Investment and Engineering Consulting Service; Equipment Supply and Total Solution for Renewable Power


Xem thêm

Vietpeco Limited Company

Production, transmission and distribution of electricity


Xem thêm

GREENVIET Consultancy Company Limited

GREENVIET is a leading energy and green building consultant in Vietnam.


Xem thêm

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2

PECC2’s main business is planning, investigation, design, supervision and construction management of electric power projects as well as other industrial and civil utilities; manufacture of steel towers and structures for power and telecommunication projects; project construction investment, etc.


Xem thêm

HBRE( H& Brothers Renewable Energy)

Development, Investment and Operation of Wind & Solar Power Plants


Xem thêm

Phu Cuong Group

Renewable Energy with the pilot project " 170 MW wind farm project in Soc Trang province"


Xem thêm

VIETNAM RENEWABLE ENERGY ONE MEMBER COMPANY LIMITED (REVN)

Financial investor in renewable energy businesses


Xem thêm

Tran Phu Engineering Co., Ltd

Wood industrial, Feed Mill, Paper, ...


Xem thêm

8.2 Consulting AG

BWE-Expert consulting committee


Xem thêm

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved