Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Sự kiện sắp tới

Đào tạo "Hệ thống Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO50001" cho Đội Quản lý Hiệu quả năng lượng

27/08/2021

Xem thêm

Triển Lãm Trực Tuyến Về Cơ Hội Hợp Tác Công Nghệ Trong Ngành Năng Lượng Sinh Học Việt Nam

20/05/2021

Xem thêm

Khóa tập huấn về thị trường năng lượng sinh học dành cho các kĩ sư tại Việt Nam

27/10/2021

Xem thêm

Khóa học trực tuyến về thị trường năng lượng sinh học dành cho các tổ chức tài chính ở Việt Nam

27/10/2021

Xem thêm

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved