Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Phát triển ngành công nghiệp Hydrogen xanh: Lợi thế nào cho Việt Nam?

02/08/2022

Xem thêm

Đề xuất cơ chế ưu đãi tài chính cho doanh nghiệp tiết kiệm điện

13/07/2022

Xem thêm

Chương trình đào tạo “Green Hydrogen & Power to X (PtX)” tại Đà Nẵng

05/07/2022

Xem thêm

Phiên họp đầu tiên của nhóm công tác kỹ thuật VEPG về tích hợp lưới điện và hạ tầng lưới điện trong giai đoạn II

29/06/2022

Xem thêm

Lễ tổng kết Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

24/06/2022

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN “THỰC HÀNH LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI VIỆT NAM”

14/06/2022

Xem thêm

Markus Bissel và Klemens Leutgöb bàn về tầm quan trọng của hiệu quả năng lượng

08/06/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên của Nhóm Công Tác Kỹ Thuật về Thị Trường Năng Lượng

30/05/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên trong giai đoạn mới của Nhóm công tác kỹ thuật VEPG về Hiệu quả năng lượng

14/05/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên của Nhóm Công Tác Kỹ Thuật về Năng lượng tái tạo VEPG trong giai đoạn mới.

15/04/2022

Xem thêm

Trang

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved