Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Tin tức về Chương trình

Tài liệu chương trình "Đối thoại năng lượng Việt - Đức"

01/12/2022

Xem thêm

Đối thoại năng lượng Việt – Đức: Đồng hành và Hợp tác trong tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh

01/12/2022

Xem thêm

Tài liệu Chương trình "Xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo và Tiềm năng phát triển Hydrogen xanh"

29/11/2022

Xem thêm

Tài liệu Hội thảo về Câu lạc bộ Tiết kiệm năng lượng

28/11/2022

Xem thêm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: ĐỐI THOẠI QUỐC GIA “CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG – QUẢN TRỊ, TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ”

24/11/2022

Xem thêm

Tài liệu Hội thảo “Đối thoại Quốc gia về chuyển dịch năng lượng bền vững – Quản trị, tài chính và công nghệ”

21/11/2022

Xem thêm

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu ở Đông Nam Á: Bước ngoặt cho an ninh năng lượng và hướng hành động của các Chính phủ

14/11/2022

Xem thêm

HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYÊN ĐỀ KHÍ SINH HỌC: PHÁT TRIỂN KHÍ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM GÓP PHẦN THỰC HIỆN COP26 - TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC

20/10/2022

Xem thêm

RA MẮT CUỐN SÁCH "CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC"

13/10/2022

Xem thêm

HỘI THẢO THAM VẤN "NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG HỢP TÁC NAM - NAM TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC TẠI VIỆT NAM"

04/10/2022

Xem thêm

Trang

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved