Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Tin tức về Chương trình

Phiên họp đầu tiên của nhóm công tác kỹ thuật VEPG về tích hợp lưới điện và hạ tầng lưới điện trong giai đoạn II

29/06/2022

Xem thêm

Lễ tổng kết Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

24/06/2022

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN “THỰC HÀNH LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI VIỆT NAM”

14/06/2022

Xem thêm

Markus Bissel và Klemens Leutgöb bàn về tầm quan trọng của hiệu quả năng lượng

08/06/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên của Nhóm Công Tác Kỹ Thuật về Thị Trường Năng Lượng

30/05/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên trong giai đoạn mới của Nhóm công tác kỹ thuật VEPG về Hiệu quả năng lượng

14/05/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên của Nhóm Công Tác Kỹ Thuật về Năng lượng tái tạo VEPG trong giai đoạn mới.

15/04/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Việt Nam và Đức hợp tác thúc đẩy điện mặt trời mái nhà trong ngành thương mại và công nghiệp

15/04/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phát triển năng lượng sinh học Việt Nam góp phần thực hiện cam kết COP26

16/03/2022

Xem thêm

Hội thảo tổng kết ‘Khuyến nghị sửa đổi Lộ trình phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam'

15/03/2022

Xem thêm

Trang

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved