Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên của Nhóm Công Tác Kỹ Thuật về Thị Trường Năng Lượng

30/05/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên trong giai đoạn mới của Nhóm công tác kỹ thuật VEPG về Hiệu quả năng lượng

14/05/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên của Nhóm Công Tác Kỹ Thuật về Năng lượng tái tạo VEPG trong giai đoạn mới.

15/04/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Việt Nam và Đức hợp tác thúc đẩy điện mặt trời mái nhà trong ngành thương mại và công nghiệp

15/04/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phát triển năng lượng sinh học Việt Nam góp phần thực hiện cam kết COP26

16/03/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Hội thảo về các hoạt động nâng cao năng lực cho tổ chức công ở Việt Nam

01/03/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: GIZ, Decathlon hợp tác giải quyết các vấn đề môi trường trong chuỗi cung ứng dệt may ở Việt Nam

28/02/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Academy Day 2021

27/12/2021

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Giải mã công trình thương mại Net-zero - Điện mặt trời mái nhà & Hiệu quả năng lượng

08/11/2021

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Lễ ký kết hợp tác triển khai Dự án năng lượng sinh khối trấu "Lúa gạo - Nguồn năng lượng xanh mới"

23/09/2021

Xem thêm

Trang

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved