Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Thông cáo báo chí

ĐỐI THOẠI NĂNG LƯỢNG VIỆT - ĐỨC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH GIẢM PHÁT THẢI CỦA VIỆT NAM

22/02/2023

Xem thêm

Đối thoại năng lượng Việt – Đức: Đồng hành và Hợp tác trong tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh

01/12/2022

Xem thêm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: ĐỐI THOẠI QUỐC GIA “CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG – QUẢN TRỊ, TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ”

24/11/2022

Xem thêm

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu ở Đông Nam Á: Bước ngoặt cho an ninh năng lượng và hướng hành động của các Chính phủ

14/11/2022

Xem thêm

HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYÊN ĐỀ KHÍ SINH HỌC: PHÁT TRIỂN KHÍ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM GÓP PHẦN THỰC HIỆN COP26 - TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC

20/10/2022

Xem thêm

Chương trình đào tạo “Green Hydrogen & Power to X (PtX)” tại Đà Nẵng

05/07/2022

Xem thêm

Phiên họp đầu tiên của nhóm công tác kỹ thuật VEPG về tích hợp lưới điện và hạ tầng lưới điện trong giai đoạn II

29/06/2022

Xem thêm

Lễ tổng kết Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

24/06/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên của Nhóm Công Tác Kỹ Thuật về Thị Trường Năng Lượng

30/05/2022

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Phiên họp đầu tiên trong giai đoạn mới của Nhóm công tác kỹ thuật VEPG về Hiệu quả năng lượng

14/05/2022

Xem thêm

Trang

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved