Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí: Lễ ký kết hợp tác triển khai Dự án năng lượng sinh khối trấu "Lúa gạo - Nguồn năng lượng xanh mới"

23/09/2021

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng 2021

15/09/2021

Xem thêm

Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội

15/09/2021

Xem thêm

Đề xuất các giải pháp quản lý lưới điện nhằm vận hành tối ưu nguồn năng lượng tái tạo

26/08/2021

Xem thêm

Năng lượng sinh học có tiềm năng để sản xuất điện: Kết quả của Báo cáo nghiên cứu ngành hẹp

01/07/2021

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Hội thảo Quản lý Điện gió ngoài khơi và Chuỗi cung ứng

27/04/2021

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Lễ ký kết triển khai chương trình “Tăng cường vai trò của báo chí đối với phát triển năng lượng bền vững”

14/09/2020

Xem thêm

Thông cáo Báo chí: Việt Nam và Đức Khởi động Dự án hợp tác kĩ thuật về Năng lượng Sinh khối

15/06/2020

Xem thêm

Nuôi trồng thủy sản kết hợp Điện mặt trời tại Việt Nam: Cách tiếp cận mới để Tối ưu việc Sử dụng Đất và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu

09/04/2020

Xem thêm

Bước tiến khác trong phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Quyết định tăng giá điện sinh khối đã được phê duyệt

13/03/2020

Xem thêm

Trang

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved