Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Sự kiện của Chương trình

Tài liệu Hội thảo VEPG về: Nối lưới, quản lý vận hành và các khía cạnh kỹ thuật của điện gió ngoài khơi - Ngày 1/6/2023

02/06/2023

Xem thêm

Hội thảo Nối lưới, quản lý vận hành và các khía cạnh kỹ thuật của điện gió ngoài khơi

31/05/2023

Xem thêm

HỘI THẢO CHUYÊN GIA: BỘ CÔNG CỤ CHUYỂN DỊCH CÔNG BẰNG CHO CÁC KHU VỰC KHAI THÁC THAN - THÔNG TIN CẦN THIẾT VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

30/05/2023

Xem thêm

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ QUAN TÂM CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN ĐỐI VỚI CHUỖI HỘI THẢO & TRIỂN LÃM “CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN HỖ TRỢ THÚC ĐẨY TÍCH HỢP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO BIẾN ĐỔI (vRE), HƯỚNG TỚI CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG SẠCH VỚI MỤC TIÊU GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN KHÍ HẬU" TẠI HÀ NỘI

13/02/2023

Xem thêm

DIỄN ĐÀN CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

19/12/2022

Xem thêm

TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

15/12/2022

Xem thêm

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN: ỨNG DỤNG CHU TRÌNH RANKINE HỮU CƠ VÀ TIỀM NĂNG HỢP TÁC GIỮA CÁC NƯỚC NAM BÁN CẦU TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC TẠI VIỆT NAM

14/12/2022

Xem thêm

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI KỸ THUẬT: CHUYỂN ĐỔI LÒ HƠI ĐỐT THAN SANG LÒ HƠI ĐỐT SINH KHỐI TẠI CÁC NHÀ MÁY DỆT MAY Ở VIỆT NAM

18/11/2022

Xem thêm

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI CÔNG NGHỆ NHẰM THÚC ĐẨY NĂNG LƯỢNG SINH HỌC TẠI VIỆT NAM

17/11/2022

Xem thêm

KHÓA TẬP HUẤN VỀ ẢNH HƯỞNG LÊN LƯỚI ĐIỆN KHI TỶ LỆ THÂM NHẬP ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TĂNG CAO

04/11/2022

Xem thêm

Trang

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved