Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Giám Đốc Dự Án Giz: Ngành Năng Lượng Mặt Trời ở Việt Nam đang 'Bùng Nổ'

22/09/2020

Xem thêm

Thông cáo báo chí: Lễ ký kết triển khai chương trình “Tăng cường vai trò của báo chí đối với phát triển năng lượng bền vững”

14/09/2020

Xem thêm

Cơ Hội và Thách Thức đối với Điện Mặt Trời Mái Nhà Nối Lưới tại Việt Nam

10/09/2020

Xem thêm

Sửa đổi Nghị định 21 để thúc đẩy Thị trường Tiết kiệm Năng lượng

05/08/2020

Mới đây, Bộ Công Thương đã phối hợp với GIZ tổ chức lần 2 Hội thảo tham vấn các bên liên quan đối với Dự thảo sửa đổi Nghị định 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Xem thêm

Vì sao Điện Sinh khối chậm phát triển

05/08/2020

Để góp phần tìm lời giải, phóng viên Tạp chí Năng lượng Mới đã ghi lại một số ý kiến của các chuyên gia năng lượng tái tạo từ Chương trình Hỗ trợ Năng lượng về vấn đề này.

Xem thêm

Thông cáo Báo chí: Việt Nam và Đức Khởi động Dự án hợp tác kĩ thuật về Năng lượng Sinh khối

15/06/2020

Xem thêm

Việt Nam và Đức khởi động Dự án hợp tác kĩ thuật về Năng lượng Sinh khối

15/06/2020

Xem thêm

Khuyến khích năng lượng sinh khối là bước đệm hỗ trợ năng lượng tái tạo

12/06/2020

Bà Lê Thị Thoa – Cán bộ cao cấp Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam - chỉ ra các rào cản đối với ngành và cách GIZ hỗ trợ để đáp ứng kế hoạch về năng lượng sinh khối ở Việt Nam.

Xem thêm

Cơ chế khuyến khích thu hút vốn ngoài nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải quốc gia còn nhiều gian nan

04/06/2020

“Góc nhìn của chuyên gia về Dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực lưới điện truyền tải”

Xem thêm

Nuôi trồng thủy sản kết hợp Điện mặt trời tại Việt Nam: Cách tiếp cận mới để Tối ưu việc Sử dụng Đất và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu

09/04/2020

Xem thêm

Trang

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved