Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Videos

2023

Tháng 7

GIZ/ESP hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Net Zero

12/07/2023

Tháng 6

RECAP | Hội thảo và Triển lãm trình diễn - Các công nghệ tiên tiến nhất thúc đẩy vRE 15.05.2023

12/06/2023

2022

Tháng 10

Truyền hình Nhân Dân - Phát triển khí sinh học tại Việt Nam góp phần thực hiện COP26

22/10/2022

Virtual Site Visit of a Biogas Plant (Vietnamese subtitles)

21/10/2022

VTC14 - Phát triển khí sinh học tại Việt Nam góp phần thực hiện COP26

20/10/2022

VTV3 - Tiềm năng phát triển khí sinh học tại Việt Nam

19/10/2022

HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYÊN ĐỀ KHÍ SINH HỌC 2022

18/10/2022

Tháng 7

Tổng kết Dự án Lưới điện thông minh (SGREEE) (Eng Sub)

22/07/2022

Tháng 6

GIZ/CASE: Introduction Clip (Vietnamese Sub)

17/06/2022

PODCAST: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XANH CHO HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM

01/06/2022

Tháng 4

Giới thiệu về Dự án điện mặt trời mái nhà (CIRTS)

26/04/2022

VTV1| Promote the development of rooftop solar power

22/04/2022

Tháng 1

Giới thiệu về Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPF)

24/01/2022

2021

Tháng 12

VTV1 | Thời sự 16h (16/12/2021) - Hội thảo Chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

16/12/2021

VTV1 | Thời sự 12h (16/12/2021) - Hội thảo Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam: Cơ hội và thách thức

16/12/2021

Trang

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved