Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Tài liệu kỹ thuật

Tài Liệu Khoá Đào Tạo Mô Phỏng Hệ Thống Điện Trong Phòng Thí Nghiệm

2021-08-24

Khoá học gồm 8 học phần:

Kỹ năng mềm cho điều độ viên

Quản lý tổng thể hệ thống điện dựa trên các quy định hiện hành

Bảo vệ lưới điện

Ổn định tần số và điện áp

Khôi phục lưới điện

Tài sản

Xem

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved