Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Hội thảo Hướng dẫn Đầu tư điện gió

2016-10-10

​Các bài trình bày tại buổi Hội thảo " Phát triển và Đầu tư điện gió" ngày 29.09.2016 tại thành phố Hồ Chí Minh

Xem

Công nghệ cho điện rác - Mô đun 2

2016-08-22

​Công nghệ cho điện rác: Sử dụng khí bãi rác, Đốt, Khí hóa, Xử lý theo phương pháp cơ sinh học

Xem

Quản lý rác cho các dự án điện rác - Mô-đun 3

2016-08-22

​Tổ chức thu thập và giám sát rác thải; Đảm bảo cung cấp/xử lý rác thải; Lồng ghép với chương trình 3R; Tiếp cận công chúng và truyền thông 

Xem

Mô-đun 4: Các vấn đề kinh tế và tiêu chí cho các dự án điện rác - Hiện Trạng ở Việt Nam

2016-08-22

​Các vấn đề kinh tế và tiêu chí cho các dự án điện rác - Hiện trạng ở Việt Nam

Xem

QUYẾT ĐỊNH 942/QĐ-BCT

2016-03-11

​QUYẾT ĐỊNH Ban hành Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016

Xem

Thông Tư : 44/2015/TT-BCT

2015-12-19

THÔNG TƯ Quy định về phát triển dự án, biểu gái chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối​

Xem

QUYẾT ĐỊNH 2068/QĐ-TTg

2015-11-25

​QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xem

Thông tư 32/2015/TT-BCT

2015-10-08

THÔNG TƯ Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

Xem

NGHỊ ĐỊNH 18/2015/NĐ-CP

2015-02-14

​NGHỊ ĐỊNH: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Xem

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved