Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Chuỗi các ấn phẩm về Bền vững môi trường Châu Á

2018-03-08

Trong nỗ lực xúc tiến các cam kết chung nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ở Châu Á, Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI) - tổ chức nghiên cứu về chính sách môi trường hàng đầu của Hàn Quốc do chính phủ Hàn Quốc thành lập năm 1993 và các đối tác của Hàn

Xem

Các bài trình bày tại Hội thảo tổng kết Đánh giá tiềm năng phát triển dự án điện mặt trời nối lưới quốc gia tại Việt Nam tới năm 2020, tầm nhìn 2030.

2018-01-24

Danh sách các bài trình bày tại Hội thảo tổng kết "Đánh giá tiềm năng phát triển dự án điện mặt trời nối lưới quốc gia tại Việt Nam tới năm 2020, tầm nhìn 2030" tại Hà Nội ngày 24 tháng 1 năm 2018.

Tag: điện mặt trời

Xem

Sổ tay hướng dẫn phát triển dự án năng lượng sinh khối

2017-09-29

Sổ tay hướng dẫn phát triển dự án năng lượng sinh khối do Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng thuộc Chương trình GIZ ESP phối hợp cùng Bộ Công thương xây dựng

Xem

Quyết định 11/2017/QD-TTG về cơ chế phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

2017-07-21

Quyết định 11/2017/QD-TTG quy định giá FIT 9,35 US cent cho một kwh đối với các dự án nối lưới, và cơ chế bù trừ điện năng đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Xem

Tờ rơi Dự án Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện Gió (DKTI)

2016-10-12

​Tổng quát về dự án Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện Gió

Xem

Sổ tay Hướng dẫn Đầu tư Điện gió - 2 tập

2016-10-10

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) trong khuôn khổ Sáng kiến Công nghệ Khí hậu của Đức
(DKTI) cùng phối hợp với Bộ Công Thương đã hỗ trợ xây dựng Sổ tay hướng dẫn đầu tư điện gió.

Xem

Hội thảo Hướng dẫn Đầu tư điện gió

2016-10-10

​Các bài trình bày tại buổi Hội thảo " Phát triển và Đầu tư điện gió" ngày 29.09.2016 tại thành phố Hồ Chí Minh

Xem

Công nghệ cho điện rác - Mô đun 2

2016-08-22

​Công nghệ cho điện rác: Sử dụng khí bãi rác, Đốt, Khí hóa, Xử lý theo phương pháp cơ sinh học

Xem

Quản lý rác cho các dự án điện rác - Mô-đun 3

2016-08-22

​Tổ chức thu thập và giám sát rác thải; Đảm bảo cung cấp/xử lý rác thải; Lồng ghép với chương trình 3R; Tiếp cận công chúng và truyền thông 

Xem

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved