Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Sách Song ngữ "Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam - Cơ hội và Thách thức"

2022-12-14

Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung Ương cho ra mắt phiên bản song ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Việt của cuốn sách.

Cuốn sách gồm 6 chương, giới thiệu đến người đọc những phân tích và bằ

Tag: #chuyendichnangluong

Xem

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved