Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Thông Tư 96/2012/TT-BTC

2012-06-08

​THÔNG TƯ Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Xem

QUYẾT ĐỊNH 1208/QĐ-TTg

2011-07-21

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030​

Xem

Hướng dẫn: Quy hoạch Phát triển Điện Gió

2011-04-12

​GIZ/MoIT 2011. Hướng đẫn Quy hoạch Phát triển Điện Gió ở Việt Nam

Xem

Thông tin về năng lượng gió tại Việt Nam

2011-04-12

​GIZ/MoIT 2011. Thông tin về Năng lượng Gió tại Việt Nam

Xem

Thông tu 41/2010/TT-BCT

2010-12-14

THÔNG TƯ Quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng,ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

Xem

Quyết Định Số 18/2008/ QĐ-BCT

2008-07-18

​QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo. 

Xem

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved