Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Chương trình tập huấn: Tài nguyên năng lượng sinh học

2014-11-19

​Sản xuất khí sinh học từ sinh khói: Cơ hội và thách thức 

19/11/2014

Xem

Cơ hội và thách thức của điện nối lưới từ nguồn năng lượng sinh khối, khí sinh học và chất thải

2014-11-19

​Khung pháp lý, tiềm năng và cái nhìn về ngành năng lượng sinh học tại Việt Nam - Viện Năng Lượng

Xem

Đánh giá tính bền vững của các dự án năng lượng sinh học

2014-11-19

​Khái niệm cơ bản năng lượng sinh học: Cơ hội và thách thức đối với điện sinh khối, điện khí sinh học và điện từ rác thải nối lưới.

Full Advatange Co., Ltd. TPHCM 19-20 Tháng 11 2014

Xem

Kinh tế học cơ bản cho các Dự án năng lượng sinh học

2014-11-19

​Tập huấn về năng lượng sinh học: Cơ hội và Thách thức đối với Điện sinh khối, Điện khí sinh học và Điện từ rác thải nối lưới

Full Advantage Co., LTD 19-20 Tháng 11 2014

Xem

Quy trình phát triển Dự án đầu tư điện sinh khối tại Việt Nam

2014-11-19

​Dự án Hỗ trợ NLTT tại Việt Nam -TPHCM 19-20 Tháng 11 2014

Xem

Thông tư 32 /2014/TT-BCT

2014-10-09

THÔNG TƯ Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Xem

Báo cáo Tóm Tắt: Nghiên cứu Hỗ trợ Cơ chế Phát triển Điện Năng Lượng Sinh học Nối lưới ở Việt Nam

2014-08-14

​Tóm tắt nghiên cứu về cơ chế hỗ trợ năng lượng sinh học nối lưới tại Việt Nam GIZ-GDE/MOIT 2014

Xem

Khóa học hè về năng lượng sinh học

2014-05-23

​Tập huấn về công nghệ và tài chính liên quan đến điện sinh khối và điện rác nối lưới

Thẩm định dự án năng lượng sinh học - Đánh giá rủi ro - Phân tích đầu tư

Xem

Các vấn đề quan tâm khi triển khai dự án đồng phát nhiệt điện từ bã mía tại Việt Nam

2014-05-23

​Bioenergy Summer School on Grid-connected Biomass and Waste-to-Energy Technology and Finance

20-23 Tháng 5 2014

Xem

Cấp Vốn Trong Lĩnh Vực Năng Lượng Sinh Học ở VIệt Nam

2014-05-22

​Cấp Vốn Trong Lĩnh Vực Năng Lượng Sinh Học ở  VIệt Nam Nhìn Từ Góc Độ Quỹ Đầu Tư Tư Nhân

Tag: financing,bioenergy

Xem

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved