Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Các vấn đề quan tâm khi triển khai dự án đồng phát nhiệt điện từ bã mía tại Việt Nam

2014-05-23

​Bioenergy Summer School on Grid-connected Biomass and Waste-to-Energy Technology and Finance

20-23 Tháng 5 2014

Xem

Cấp Vốn Trong Lĩnh Vực Năng Lượng Sinh Học ở VIệt Nam

2014-05-22

​Cấp Vốn Trong Lĩnh Vực Năng Lượng Sinh Học ở  VIệt Nam Nhìn Từ Góc Độ Quỹ Đầu Tư Tư Nhân

Tag: financing,bioenergy

Xem

Hiện trạng, chính sách quản lý chất thải rắn tại Việt Nam

2014-05-21

Hiện trạng, chính sách quản lý chất thải rắn tại Việt Nam và tiềm năng thu hồi năng lượng từ chất thải rắn​ 

Thành phố Hồ Chí Mình - 21/05/2014

Xem

Điện rác

2014-05-20

​Tổng quan về điện rác - Trung tâm Bền vững Đô thị Đông Nam Á (SEACUS)

Viện Công nghệ Ladkrabang King Mongkut's - Hà Nội 

Xem

Quyết Định 31/2014/QD-TtG

2014-05-05

​QUYẾT ĐỊNH: Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử đụng chất thải rắn tại Việt Nam

Xem

QUYẾT ĐỊNH 24/2014/QĐ-TTg

2014-03-24

​QUYẾT ĐỊNH về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Xem

Thông Tư 96/2012/TT-BTC

2012-06-08

​THÔNG TƯ Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Xem

QUYẾT ĐỊNH 1208/QĐ-TTg

2011-07-21

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030​

Xem

Hướng dẫn: Quy hoạch Phát triển Điện Gió

2011-04-12

​GIZ/MoIT 2011. Hướng đẫn Quy hoạch Phát triển Điện Gió ở Việt Nam

Xem

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved