Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Sổ tay hướng dẫn phát triển Dự án điện nối lưới từ chất thải rắn tại Việt Nam

2018-10-29

Sổ tay Hướng dẫn nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển các nguồn phát điện sử dụng chất thải rắn qua việc cung cấp các hướng dẫn thủ tục đầy đủ cho việc phát triển các dự án điện sử dụng chất thải rắn có nối lưới  

Xem

Tiêu chuẩn IEC về tuabin gió - Phần 12-1: Đo hiệu suất hoạt động của tua bin gió sản xuất điện

2018-05-11

Mục đích của ấn phẩm này là cung cấp một phương pháp luận thống nhất đảm bảo sự nhất quán và chính xác trong trình bày, thử nghiệm và đánh giá đặc tính chất lượng điện của các tua bin gió nối lưới (WTs).

Bản quyền ân phẩm thuộc về Ủy ban

Xem

Thông tin _ Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (4E)

2018-03-17

​Tổng quát về dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

Xem

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved