Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

Vestas Wind Technology Pte. Ltd

Chuyên môn

6th floor, 59A Ly Thai To St., Hanoi
Tel:
Fax:
Email:
Website: http://www.vestas.com
Liên hệ: Mr. Nguyen Dung - Business Development Manager
Số điện thoại liên hệ:

Full range of service for Wind Farm

Projects in Vietnam: Phu Quy Island ( 6MW); Phu Lac (24MW)

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved