Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

Schulz Noack Bärwinkel Rechtsanwälte

Chuyên môn

Baumwall 7, 20459 Hamburg, Germany August-Bebel-Straße 11, 18055 Rostock, Germany
Tel:
Fax:
Email: snb@snblaw.com
Website: www.snb-law.de
Liên hệ: Milena Strathmann - Associate
Số điện thoại liên hệ:

Projects include

- aerodyn GmbH – corporate advice in China
- Nordex Energy GmbH – IP advice in China
- Asia Renewable Energy Corporation – advice on project in Vietnam, fundraising
- Envipro Project GmbH & Co KG – advice on project in Vietnam

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved