Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

Schaeffler Vietnam Co. Ltd

Chuyên môn

Schaeffler Vietnam Plant: Road 3B, Amata IZ, Long Binh, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam. HCM Sales Office: 6th Floor, TMS Building, 172 Hai Ba Trung, Dakao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Tel:
Fax:
Email: svcinfo@schaeffler.com
Website: www.schaeffler.vn
Liên hệ: Mr Tran Ngoc Long - Sales Director
Số điện thoại liên hệ:

Bearings, grease, lubrication, FIS tools, etc. for wind power plants, hydro- electric power plants, thermo-electric power plants,…

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved