Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

Landesbank Baden-Wurttemberg

Chuyên môn

Suite 1404B, Floor 14, Corner Stone Buidling, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
Tel:
Fax:
Email: kontakt@LBBW.de
Website: http://www.LBBW-international.com
Liên hệ: Ms. Tong Thi Hai Long - Chief Representative
Số điện thoại liên hệ:

Banking and finance in renewable energies

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved