Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

Công ty TNHH Giải Pháp và Thiết Bị Công Nghiệp

Chuyên môn

BT6-VT24, kđt Xa La, p. Phúc La, q. Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0983825283
Fax: 02435544295
Email: Cuongnv@iesc.com.vn
Website: Www.iesc.com.vn
Liên hệ: Nguyễn Việt Cường/ Phó Giám đốc/ Sđt: 0983825283
Số điện thoại liên hệ: 0983825283

Công ty tnhh Giải Pháp và Thiết Bị Công Nghiệp: - Tìm kiếm và phát triển dự án năng lượng tái tạo - Cung cấp giải pháp, công nghệ, thiết bị

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved