Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

Công ty TNHH FICERT

Chuyên môn

Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Tel: 0967908696
Fax: 02437763999
Email: ficertvn@gmail.com
Website: www.ficert.vn
Liên hệ: Nguyễn Tiến Thắng0967908696/0902229058
Số điện thoại liên hệ: 0967908696

Công ty thực hiện việc tư vấn phát triển trong nông nghiệp

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved