Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

BayWa r.e. Solar Pte. Ltd.

Chuyên môn

80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898
Tel:
Fax:
Email:
Website: www.baywa-re.com
Liên hệ: Mr. Daniel Gaefke - Regional Managing Director
Số điện thoại liên hệ:

Project development, EPC, consultancy and product distribution

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved