Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

Altus Logistics (Vietnam) LTD

Chuyên môn

Satra Dong Khoi, 58 Dong Khoi St., Dist. 1, HCMC
Tel:
Fax:
Email:
Website:
Liên hệ: Nguyen Le Ninh
Số điện thoại liên hệ:

Project & Logistics, Marine services, International freight forwarding, Customs clearance
Oil&Gas, Thermal and Hydropower projects, Green Energy projects (wind/solar/biomass)

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved