Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

ABB Ltd., HCMC Branch

Chuyên môn

12 & 12B Floor,REE Tower,9 Doan Van Bo Street,Ward 12, Dist.4,HCMC,Vietnam
Tel:
Fax:
Email:
Website: www.abb.com
Liên hệ: Mr.Vo Minh Quang - Senior Account Manager Discrete Automation & Motion Division
Số điện thoại liên hệ: 84 903642359

Discrete Automation & Motion Division
Solar & wind converter, development renewables energy section in Vietnam

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved