Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Xử Lý Chất Thải Tấm Quang Điện Trên Thế Giới Và Đề Xuất Cho Việt Nam: Ý Kiến Chuyên Gia

Mới đây, tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam đã đăng tải bài viết về các cơ chế chính sách khuyến khích, bắt buộc tái chế, xử lý tấm phế thải quang điện trên thế giới, và qua đó đề xuất các chính sách tại Việt Nam

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved