Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Phân Tích Tiềm Năng Và Rào Cản Trong Phát Triển Công Nghệ Khí Sinh Học Xử Lý Chất Thải Nuôi Lợn Tại Việt Nam

Chăn nuôi là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế và là ngành có mức phát thải khí nhà kính lớn thứ hai trong hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam. Phát triển mô hình khí sinh học (KSH), đặc biệt ở quy mô vừa và nhỏ là một giải pháp cho các vấn đề môi trường trong bối cảnh nguồn nhiên liệu đang ngày một cạn kiệt và biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ.

Nghiên cứu này phân tích tiềm năng phát triển công nghệ KSH từ chất thải chăn nuôi lợn và đánh giá rào cản trong phát triển công nghệ này ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích phát triển công nghệ KSH.

Một trong những tác giả của nghiên cứu này là tiến sĩ Lê Thị Thoa, chuyên viên cấp cao Dự án Bảo vệ khí hậu thông qua phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững (BEM), thuộc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ.

Đọc thêm tại đây: http://tapchimoitruong.vn/.../phan-tich-tiem-nang-va-rao...

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved