Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Dự án “Nghiên cứu về chuỗi giá trị ngành sản xuất điện từ rác thải ở Việt Nam” - tìm kiếm 01 tư vấn trong nước

Thuộc Tiểu hợp phần 1A của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam - EU (EVEF) thực hiện bởi GIZ, dự án “Nghiên cứu về chuỗi giá trị ngành sản xuất điện từ rác thải ở Việt Nam” hiện đang tìm kiếm một tư vấn trong nước để đánh giá toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất điện từ chất thải rắn đô thị (W2E) và đề xuất giải pháp phù hợp để vượt qua các thách thức bao gồm các cơ chế hỗ trợ để thúc đẩy và khai thác W2E ở Việt Nam.

Xem thêm thông tin ứng tuyển tại đây.

Hạn cuối: 15h ngày 2/2/2021

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved