Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Tìm kiếm công ty tư vấn trong nước - Nâng cao năng lực thông tin về NLTT cho cán bộ tuyên giáo


Thuộc Tiểu hợp phần 1B của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam - EU (EVEF), Dự án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam” đang tìm kiếm một hoặc các công ty tư vấn trong nước (bao gồm 3 chuyên gia cho 3 vị trí: Năng lượng Tái tạo, Hiệu quả Năng lượng, Thông tin và Truyền thông) để xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể, lên nội dung chương trình, tài liệu hướng dẫn, cũng như thực hiện các khóa đào tạo và đánh giá kết quả dự án.

Xem thêm tại đây.
Hạn cuối: 15h ngày 19/02/2021

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved