Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Giám Đốc Dự Án Giz: Ngành Năng Lượng Mặt Trời ở Việt Nam đang 'Bùng Nổ'

Nguồn: CafeF


Tại Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020, Giám đốc Dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E), ông Sven Enerdal đã đánh giá cao các chính sách của Việt Nam trong việc phát triển ngành năng lượng mặt trời đồng thời đưa ra giải pháp tháo gỡ các vấn đề Việt Nam gặp phải trong quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững.

Theo ông Sven Enerdal, phát triển ngành năng lượng đòi hỏi chiến lược dài hạn. Do vậy, ngay từ bây giờ, Việt Nam cần có tầm nhìn dài hạn cho 20, 30 năm tới để phát triển ngành năng lượng quốc gia.

Theo ông có 4 vấn đề cần tập trung giải quyết, bao gồm: bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn năng lượng tái tạo, tăng đầu tư trong các lĩnh vực về năng lượng.

Cuối cùng, ông Sven Enerdal nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tuyên truyền để thay đổi tư duy của người dân để chuẩn bị cho sự chuyển dịch năng lượng trong tương lai.

Xem thêm về dự án 4E tại đây.

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved