Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Khóa tập huấn về thị trường năng lượng sinh học dành cho các kĩ sư tại Việt Nam

Khóa tập huấn nhằm giúp các kĩ sư, đơn vị tư vấn hiểu rõ hơn đánh giá kĩ thuật và các cơ hội phát triển của thị trường năng lượng sinh học tại Việt Nam. Khóa học do GIZ cùng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo/Bộ Công Thương và các chuyên gia của Học viện Năng lượng tái tạo Đức (RENAC) phối hợp tổ chức.

Thời gian:

- Webinar: 29/9 – 27/10/2021

- Tự học trực tuyến: 27/9 – 23/10/2021

- Hội thảo trực tuyến: 02 – 04/11/2021.

Đăng ký: vui lòng gửi thông tin bao gồm họ tên, CV (không bắt buộc), nơi làm việc/học tập, email và số điện thoại tới espproject2@giz.de

Thời hạn đăng kí: trước ngày 24/9/2021

Nội dung của khóa tập huấn:

- Tổng quan về thị trường năng lượng sinh học (ví dụ: các đặc thù của biogas, biomass, đánh giá tiền khả thi,…);

- Quy trình phê duyệt dự án dự án, tính toán lợi ích kinh tế, phân tích kĩ thuật của dự án thí điểm, khung pháp lý và các cơ chế hỗ trợ.

Khóa tập huấn này nằm trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển thị trường Sinh học bền vững tại Việt Nam” (BEM), do Tổ chức Hợp tác Phát triển GIZ phối hợp thực hiện cùng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo)/Bộ Công Thương. Dự án do Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân CHLB Đức (BMU) tài trợ.

Chương trình dự kiến - Khóa học về thị trường năng lượng sinh học dành cho kĩ sư

Sự kiện

Ngày

Chủ đề

Diễn giả/Điều hành

Phần 1: Webinars

(Thời gian: 14.00 – 15.30)

29.09.2021

Giới thiệu về khóa học

Katharina Hartmann

06.10.2021

Nguồn cấp nhiên liệu cho khí sinh học

Carsten Linnenberg

13.10.2021

Thuộc tính và chuỗi cung ứng năng lượng sinh khối

Matthias Eichelbrönner

20.10.2021

Đánh giá tiền khả thi về kĩ thuật và kinh tế của năng lượng sinh khối

Matthias Eichelbrönner

27.10.2021

Khung pháp lý và chính sách

Enerteam

Phần 2: Tự học trực tuyến

27.09.2021

Ứng dụng khí sinh học

Renewable Academy (RENAC)

11.10.2021

Ứng dụng năng lượng sinh khối

18.10.2021

Nghiên cứu đánh giá tiền khả thi

Phần 3: Hội thảo trực tuyến

02.11.2021

Rà soát lại kiến thức và Thảo luận các nội dung đã học trực tuyến

Renewable Academy (RENAC) and Enerteam

03.11.2021

Làm bài tập: Phân tích tình huống

Thảo luận về bài tập Đánh giá tiền khả thi

04.11.2021

Kết quả bài tập phân tích tình huống & Đi thực địa (tùy tình hình thực tế)

 

 

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved