Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Khóa học trực tuyến về thị trường năng lượng sinh học dành cho các tổ chức tài chính ở Việt Nam

GIZ phối hợp cùng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo/Bộ Công Thương, và các chuyên gia của Học viện Năng lượng tái tạo Đức (RENAC) tổ chức khóa tập huấn cho các cán bộ, nhân viên của các ngân hàng, tổ chức tài chính. Khóa học nhằm giúp các học viên hiểu rõ hơn cơ hội kinh tế, tiềm năng phát triển của thị trường năng lượng sinh học tại Việt Nam.

Khóa học không thu phí. Các học viên được yêu cầu tham dự đầy đủ các hoạt động để đảm bảo chất lượng.

Thời gian:

  • Ngày: thứ 5 hàng tuần, từ 30/9 đến 21/10/2021 
  • Giờ: từ 14:00 đến 15:30 (riêng buổi học ngày 30/9 kéo dài 2 tiếng).

 

Đăng ký: vui lòng gửi thông tin bao gồm họ tên, nơi làm việc/học tập, email, số điện thoại  và (không bắt buộc) CV (khuyến khích) tới espproject2@giz.de

Thời hạn đăng kí: trước ngày 24/9/2021

Người đăng kí thành công sẽ nhận được thư xác nhận tham dự và các hướng dẫn chi tiết vào ngày 28/9/2021.

  • Bốn chủ đề chính của khóa học: 
  • Cơ hội và thách thức trong đầu tư các dự án năng lượng sinh học
  • Đặc thù của các dự án năng lượng sinh học
  • Tài trợ các dự án năng lượng sinh học
  • Khả năng vay vốn của các dự án năng lượng sinh học

 

Khóa học trực tuyến này nằm trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển thị trường Sinh học bền vững tại Việt Nam” (BEM), do Tổ chức Hợp tác Phát triển GIZ phối hợp thực hiện cùng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA)/Bộ Công Thương. Dự án do Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân CHLB Đức (BMU) tài trợ.

Chương trình dự kiến - Khóa học trực tuyến về thị trường năng lượng sinh học dành cho các tổ chức tài chính ở Việt Nam

30/09/2021            Cơ hội và Thách thức trong đầu tư các dự án năng lượng sinh học

Thời gian

Nội dung

Diễn giả/Điều hành

14:00-14:10

Khai mạc & Giới thiệu dự án BEM

Nathan Moore

14:10-14:15

Giới thiệu khóa học 

Katharina Hartmann

14:15-14:25

Giới thiệu học viên

Katharina Hartmann

14:25-14:45

Hướng dẫn quy trình đầu tư dự án

Nguyễn Đức Cường

14:45-14:55

Hỏi đáp

Nguyễn Đức Cường

14:55-15:00

Nghỉ giải lao

 

15:00-15:50

Tổng quan, Cơ hội và Thách thức trong đầu tư các dự án năng lượng sinh học

Eugenia Masvikeni

15:50-16:00

Hỏi đáp

Eugenia Masvikeni

 

07/10/2021            Đặc thù của các dự án năng lượng sinh học

Thời gian

Nội dung

Diễn giả/Điều hành

14:00-14:10

Tóm tắt nội dung buổi học lần trước

Katharina Hartmann

14:10-14:40

Phần I
Điểm chung và điểm khác biệt giữa các dự án năng lượng truyền thống và năng lượng sinh học

Christoph Kwintkiewicz

14:40-14:50

Hỏi đáp

Christoph Kwintkiewicz

14:50-15:20

Phần II
Đặc thù của các dự án năng lượng sinh học (các chỉ số kinh tế, các rủi ro liên quan)

Christoph Kwintkiewicz

15:20-15:30

Hỏi đáp

Christoph Kwintkiewicz

 

14/10/2021             Tài trợ các dự án năng lượng sinh học

Thời gian

Nội dung

Diễn giả/Điều hành

14:00-14:10

Tóm tắt nội dung buổi học lần trước

Katharina Hartmann

14:10-14:40

Phần I

Tổng quan về các phương án tài chính  

Eugenia Masvikeni

14:40-14:50

Hỏi đáp

Eugenia Masvikeni

14:50-15:20

Phần II
Phương án tài chính dự án: Công ty phục vụ mục đích đặc biệt (SPV) & Tài trợ vốn trong bảng cân đối 

Eugenia Masvikeni

15:20-15:30

Hỏi đáp

Eugenia Masvikeni

 

21/10/2021             Khả năng vay vốn của các dự án năng lượng sinh học

Thời gian

Nội dung

Diễn giả/Điều hành

14:00-14:10

Tóm tắt nội dung buổi học lần trước

Katharina Hartmann

14:10-14:40

Đánh giá tiền khả thi, Đánh giá khả thi, Thẩm định dự án và Đánh giá khả năng vay vốn

Martina Schweneke

14:40-14:50

Hỏi đáp

Martina Schweneke

14:50-15:20

Quy trình vay vốn, tài trợ dự án

Martina Schweneke

15:20-15:30

Hỏi đáp & Kết thúc khóa học

Martina Schweneke

 

 

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved