Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Hội thảo tham vấn về Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng theo định hướng học tập suốt đời

Hôm nay, ngày 20/08, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương và Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) đã phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn về Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng theo định hướng học tập suốt đời dưới hình thức trực tuyến.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của ông Đặng Hải Dũng, Phó Chánh Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững – Bộ Công Thương; bà Laura Lindoro, Tùy viên Năng lượng bền vững, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và ông Markus Bissel, Trưởng hợp phần Hiệu quả năng lượng, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF), cùng sự tham gia của 50 đại biểu là đại diện các Sở Công Thương, các trung tâm đào tạo, các kiểm toán viên năng lượng và các cán bộ quản lý năng lượng đến từ các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm.

Hội thảo tham vấn được tổ chức nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá thực tế triển khai các chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ cho cán bộ năng lượng và kiểm toán viên năng lượng, đánh giá nhu cầu đạo tạo nâng cao của cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng, đồng thời thông qua các khuyến nghị, xác định hướng đi tiếp theo giúp cải tiến chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ.

Tham dự hội thảo, các đại biểu đã có cơ hội chia sẻ quan điểm, thảo luận về ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo và cấp Chứng chỉ, lộ trình cập nhật nội dung đào tạo, kì thi cấp Chứng chỉ và kì thi gia hạn Chứng chỉ, cũng như trao đổi kinh nghiệm quốc tế về chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.

Các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) tại Việt Nam hiện nay tập trung nhiều vào lĩnh vực công nghiệp với hơn 3.006 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm vào năm 2019 trong đó có 2.441 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Cũng theo Luật sử dụng năng lượng TK&HQ, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo danh sách ban hành hàng năm của Thủ tướng Chính phủ bắt buộc bổ nhiệm cán bộ quản lý năng lượng được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận và thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc 03 năm một lần. Như vậy, cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng có một vai trò hết sức quan trọng đóng góp vào hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam.

Để đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng, Bộ Công Thương và GIZ tiến hành nghiên cứu và xây dựng mô hình đào tạo và cấp Chứng chỉ theo định hướng học tập suốt đời trong lĩnh vực quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng. Báo cáo nghiên cứu do tư vấn trong nước Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS) thực hiện với sự hỗ trợ của tư vấn nước ngoài Mr. Albrecht Kaupp.

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved