Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017

Hiện nay, mức độ lãng phí năng lượng trong các ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam còn khá lớn. Các khảo sát thực tế cho thấy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp được đánh giá vào khoảng từ 20-30%. Chi phí cho sản xuất kinh doanh tăng đồng thời với việc giảm tính cạnh tranh của sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Một trong các biện pháp hiệu quả để doanh nghiệp giữ được chi phí sản xuất thấp và tồn tại được trong môi trường cạnh tranh toàn cầu là áp dụng các công nghệ có hiệu suất năng lượng cao hơn và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở công nghiệp hướng tới phát triển bền vững, Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phối hợp với Bộ Công Thương, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) ban hành quy chế “Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017”

1. Tên giải thưởng: Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017

2. Mục đích

 • Thúc đẩy, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thân thiện với môi trường;
 • Quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp tham gia, nhờ đó doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước;
 • Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã áp dụng thành công trong cả nước.

3. Đơn vị bảo trợ: Bộ Công Thương

4. Đơn vị tài trợ: Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ)

5. Đơn vị tổ chức: Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam

6. Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

7. Điều kiện dự thi

Các doanh nghiệp tham gia giải thưởng phải đạt được các điều kiện như sau:

 • Mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE/năm trở lên (tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm);
 • Đã thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khoảng thời gian từ 2011 - 2016.

8. Trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp tham gia

8.1. Trách nhiệm

 • Doanh nghiệp tham dự giải thưởng phải lập hồ sơ theo mẫu, tuân thủ  Quy chế giải thưởng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về độ tin cậy và tính chính xác của dữ liệu trong hồ sơ;
 • Doanh nghiệp tạo điều kiện cho Ban tổ chức đến tham quan và thẩm tra số liệu tại cơ sở (nếu cần thiết).

8.2. Quyền lợi

 • Doanh nghiệp tham gia được quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mình thông qua các hoạt động truyền thông của Giải thưởng;
 • Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trong cộng đồng theo hướng doanh nghiệp xanh, phát triển bền vững.

         - Ngoài ra, các doanh nghiệp đạt giải được hưởng một số quyền lợi cụ thể sau:

 • Sử dụng logo giải thưởng trong các hoạt động kinh doanh của mình;
 • Nhận Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương, Hiện kim;
 • Vinh danh tại Lễ trao giải do Bộ Công Thương và GIZ tổ chức;
 • Xây dựng phim tài liệu ngắn về doanh nghiệp, quảng bá trên kênh truyền hình và phương tiện truyền thông đại chúng;
 • Giới thiệu trên các website của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả: http://Tietkiemnangluong.com.vn; website của Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam: http://vecea.vn, website của GIZ: www.gizenergy.org.vn và các kênh truyền thông khác;
 • Có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

9. Tiêu chí và thang điểm

Hồ sơ tham dự được đánh giá theo 7 tiêu chí với thang điểm 100 như sau:

TT

Tiêu chí

Thang điểm

1

Đánh giá về hiệu quả thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (xem xét lựa chọn đánh giá theo 1 trong 2 chỉ tiêu sau)

40

 

1.1. Tỷ lệ giảm suất tiêu hao năm 2016 so với năm 2010 (đối với các doanh nghiệp hoạt động dưới 5 năm lấy năm hoạt động đầu tiên làm năm cơ sở)

40

 

1.2. Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng hằng năm từ 2011-2016 (Mức năng lượng giảm so với năm trước tính theo %)

40

2

Tính độc đáo và nhân rộng: Các doanh nghiệp có giải pháp TKNL mang tính sáng tạo và độc đáo và có khả năng ứng dụng rộng rãi:

 • Các giải pháp mới mang tính thử nghiệm có hiệu quả
 • Các giải pháp sáng tạo liên quan đến quy trình công nghệ, ứng dụng công nghệ mới
 • Các giải pháp có tính nhân rộng

15

3

Giải pháp ứng dụng năng lượng mới, tái tạo

3

4

Thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (xem xét đánh giá các chỉ tiêu)

 • Mức tiết kiệm năng lượng
 • Mức đầu tư
 • Thời gian hoàn vốn
 • Số lượng giải pháp thực hiện
 • Thực hiện HQNL bằng Hợp đồng Dịch vụ Năng lượng (ESCO)

20

5

Hiệu quả môi trường:

 • Có các giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường: Giảm độ bụi, ồn, nước thải, v.v
 • Có các giải pháp mang tính chất tuần hoàn: tái sử dụng phế phụ phẩm, v.v

5

6

Mô hình quản lý năng lượng

12

 

6.1. Nếu không phải doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm (có mức tiêu thụ năng lượng < 1000 TOE/năm). Doanh nghiệp cần thỏa mãn 1 trong những tiêu chí sau:

-     Có các giải pháp về quản lý năng lượng

-     Có quyết định lập Ban quản lý năng lượng

-     Có các chính sách năng lượng, quy chế hoạt động

-     Có mạng lưới chia sẻ thông tin về các giải pháp hiệu quả năng lượng

 • Có lắp đồng hồ điện thông minh bổ sung hay sử dụng dữ liệu từ đồng hồ điện thông minh đã có/lắp bổ sung để nâng cao hiệu quả năng lượng

12

 

6.2. Nếu là doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm (có mức tiêu thụ năng lượng ≥ 1000 TOE/năm)

 • Có báo cáo kiểm toán năng lượng (năm thực hiện không quá 03 năm, tính từ năm đánh giá)
 • Có quyết định thành lập Ban quản lý năng lượng
 • Có chính sách năng lượng, quy chế hoạt động
 • Nhân lực quản lý năng lượng: Có chứng chỉ quản lý năng lượng
 • Có mạng lưới chia sẻ thông tin về các giải pháp hiệu quả năng lượng
 • Có lắp đồng hồ điện thông minh bổ sung hay sử dụng dữ liệu từ đồng hồ điện thông minh đã có/lắp bổ sung để nâng cao hiệu quả năng lượng

12

7

Phương pháp trình bày: rõ ràng, hợp lý và có tài liệu chứng cớ thuyết phục

5

 

Tổng

100

(Chú ý: Trong trường hợp các doanh nghiệp tham dự bằng điểm nhau, Ban giám khảo sẽ  lựa chọn  đơn vị đạt giải theo hình thức bỏ phiếu kín. Nếu các doanh nghiệp tiếp tục nhận được số phiếu bằng nhau thì sẽ do Chủ tịch hội đồng giám khảo quyết định).

10. Hồ sơ tham dự

 • Các Doanh nghiệp lập hồ sơ theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Quy chế này, hồ sơ được lập bằng tiếng Việt;
 • Các doanh nghiệp tham gia giải thưởng nộp 01 bộ hồ sơ gốc (bản cứng) và bản mềm cho đơn vị thường trực cuộc thi.

11. Hình thức tổ chức

 • “Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp” do Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam phối hợp với, Bộ Công Thương và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức;
 • Đơn vị bảo trợ: Bộ Công Thương;
 • Đơn vị tài trợ: GIZ;
 • Đơn vị tổ chức và thường trực: Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam.

 

12. Quy trình tổ chức giải thưởng

 • Thông báo giải thưởng: Ban tổ chức chính thức công bố giải thưởng tại Lễ phát động "Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017". Thông tin về giải thưởng cũng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trên trang thông tin của Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam (địa chỉ: http://vecea.vn). Ngoài ra Ban tổ chức sẽ gửi thư mời đến các Sở, Ban ngành địa phương, 500 doanh nghiệp trên cả nước thông báo về giải thưởng;
 • Phát hành mẫu hồ sơ: Các đơn vị tham dự có thể tải mẫu hồ sơ từ trang website http://vecea.vn hoặc nhận hồ sơ trực tiếp tại Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam;
 • Hướng dẫn xây dựng hồ sơ: Các đơn vị tham dự liên hệ Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam để nhận sự hướng chi tiết dẫn xây dựng hồ sơ. Đầu mối tiếp nhận: ông Nguyễn Đình Tuyến (ĐT: 0983523338, email: dinhtuyen@greendc.vn;
 • Xây dựng hồ sơ: Các đơn vị dự thi phải xây dựng hồ sơ theo mẫu do Ban tổ chức phát hành (Đính kèm Quy chế này);
 • Nộp hồ sơ:
 • 01 bản gốc hồ sơ (bản cứng) gửi về Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam. Bìa tài liệu ghi rõ: HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP NĂM 2017.

Nơi nhận: Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam.

Tầng 2 - Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.728.6113

 • Bản mềm gửi về địa chỉ email: vneec.gov@gmail.com. Tiêu đề thư theo mẫu: TÊN ĐƠN VỊ - THAM DỰ GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP 2017.
 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/11/2017 đến hết ngày 15/01/2018;
 • Tổ chức chấm và lựa chọn đơn vị để trao giải: Từ 16/01/2018 đến 23/01/2018;
 • Tổ chức Lễ trao giải: Ngày 31/01/2018.

 

13. Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo

 • Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam là đơn vị tổ chức và thường trực giải thưởng.
 • Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo giải thưởng do Hội  KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam  ra quyết định thành lập có nhiệm vụ như sau:
 • Ban Tổ chức:
 • Tổ chức và điều hành các hoạt động của Giải thưởng;
 • Ra Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng, Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo; Quyết định trao giải cho doanh nghiệp đạt giải;
 • Giải quyết các khiếu nại về công tác chấm, xếp hạng giải.
 • Hội đồng giám khảo:
 • Chấm giải theo Quy chế và thang điểm được quy định tại Quy chế này, điểm đánh giá hồ sơ là điểm trung bình của các thành viên Hội đồng giám khảo;
 • Thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin, số liệu trong hồ sơ của doanh nghiệp (nếu cần);
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ Ban tổ chức công bố và trao giải cho doanh nghiệp đạt giải.

14. Giải thưởng

14.1.   Hệ thống giải thưởng

Tổng số có hai hệ thống giải thưởng:

 • Giải thưởng Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu
 • Giải thưởng Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả độc đáo, sáng tạo

14.2.   Cơ cấu và giá trị giải thưởng

Các doanh nghiệp đạt giải sẽ nhận được: Giấy chứng nhận Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp 2017” và Kỷ niệm chương.

 • Giải thưởng Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu

1 Giải nhất:                                            3.000.000 đồng

2 Giải nhì, mỗi giải                               2.000.000 đồng

3 Giải ba, mỗi giải                                1.500.000 đồng

3 Giải khuyến khích, mỗi giải            1.000.000 đồng

 • Giải thưởng Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả độc đáo, sáng tạo

1 Giải:                                                    3.000.000 đồng

Thông tin thêm:

Tải mẫu hồ sơ và hướng dẫn chi tiết tại https://drive.google.com/open?id=1sQEJYmeH7X6D9AZyOwLBzdtYZ4AJ494t

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam, Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội/ Điện thoại: 0243.728.6113)

Đầu mối tiếp nhận: ông Nguyễn Đình Tuyến, ĐT: 0983523338, email: dinhtuyen@greendc.vn.

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved