Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Chị Vũ Chi Mai phát biểu tại iễn đàn “Chuyển dịch năng lượng của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững”

Tại diễn đàn “Chuyển dịch năng lượng của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững” tổ chức sáng 13/10 tại Hà Nội, bà Vũ Chi Mai (Trưởng hợp phần Năng lượng Tái tạo thuộc Dự án 4E của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ) đã có những chia sẻ quan điểm về thực trạng chuyển dịch năng lượng.

Xem thêm thông tin về sự kiện tại: https://bnews.vn/chuyen-dich-nang-luong-can-nhac-cac-yeu-to/216723.html

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved