Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Thiếu Chiến Lược Tổng Thể để Phát Triển Khí Sinh Học tại Việt Nam


“Công nghệ khí sinh học đã được khai thác và sử dụng ở Việt Nam từ những năm 60. Tính đến nay, có khoảng 500.000 nhà máy khí sinh học đã được xây dựng tại Việt Nam, nhưng phần lớn trong số đó có quy mô nhỏ (dưới 50 mét khối) và không được nối lưới.” 

Đây là phần mở đầu của một bài báo về phát triển điện khí sinh học đăng trên tạp chí Biogas Journal kì thu 2020. Bài báo bắt đầu bằng việc đưa ra phân tích bối cảnh của lĩnh vực này tại Việt Nam, sau đó chỉ ra những công nghệ mới nhất được sử dụng tại Việt Nam hiện nay, những khó khan mà các dự án đang đối mặt. Kết lại, bài báo đưa ra một số đề xuất giúp phát triển khí sinh học bền vững tại Việt Nam. 

Tác giả bài báo là bà Lê Thị Thoa - Cán bộ cao cấp Dự án “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững ở Việt Nam” (BEM) do GIZ phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) - MOIT triển khai, dưới sự tài trợ của Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân CHLB Đức (BMU).
Đọc toàn bộ bài báo tại đây:
Tiếng Anh
Tiếng Đức

printIn backQuay lại

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved