Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Các dự án

Ba lĩnh vực hoạt động được áp dụng trong một số dự án hợp tác hỗ trợ kỹ thuật mà GIZ thay mặt Chính phủ Đức thực hiện với sự phối hợp của Bộ Công Thương Việt Nam. Các dự án này hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo (như năng lượng gió, mặt trời và năng lượng sinh học) cũng như mở rộng các ứng dụng hiệu quả năng lượng. Dự kiến việc triển khai quy mô lớn các công nghệ NLTT và HQNL sẽ giúp tăng cường an ninh năng lượng lâu dài cũng như mang lại những lợi ích đáng kể về kinh tế, môi trường và xã hội cho Việt Nam.


Năng lượng Sạch, Giá cả phù hợp và Bền vững cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE)

Dự án CASE có mục tiêu hỗ trợ các nước đối tác khu vực Đông Nam Á trong quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch với giá cả phù hợp cho người dân, đồng thời đẩy mạnh tham vọng chính trị nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris.

Xem thêm...

Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại và Công nghiệp (CIRTS)

Mục tiêu của dự án Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại và Công nghiệp là cải thiện các điều kiện tiền đề cho sự phát triển bền vững của thị trường này.

Xem thêm...

Hệ thống Sản xuất Tích hợp Nuôi trồng Thủy sản và Năng lượng Mặt trời cho Hiệu quả Sử dụng nguồn Tài nguyên (SHRIMPS)

 

Dự án SHRIMPS hướng đến giảm thiểu lượng nước ngọt tiêu thụ và nước thải phát sinh, giảm phát thải CO2 và các nguồn gây ô nhiễm, tăng khả năng phục hồi của các trang trại trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đồng thời, dự án cũng cải thiện tình hình kinh tế của các vùng nông thô Xem thêm...

Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E)

Mục tiêu chính của dự án 4E là cải thiện các điều kiện khung pháp lý, cũng như tăng cường năng lực của các bên liên quan nhằm thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo (đặc biệt là năng lượng  mặt trời, và năng lượng sinh khối) và hiệu quả năng lượng.

Xem thêm...

Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE)


Mục tiêu của dự án là cải thiện hiệu quả, độ tin cậy, và ổn định của dịch vụ điện và hỗ trợ hòa lưới điện quốc gia đối với năng lượng tái tạo

Xem thêm...

Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam (BEM)

Mục tiêu của Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam là cải thiện các điều kiện tiền đề cho việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh khối để sản xuất điện và nhiệt trong cả nước.

Xem thêm...

Chương trình Phát triển Dự án (PDP)

Trong khuôn khổ sáng kiến “energy solutions- MADE IN GERMANY”, dự án PDP hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp Đức nhằm xây dựng các quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam một cách thành công và phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Xem thêm...

Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện Gió (DKTI WIND)

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện khung pháp lý và tăng cường hoạt động, chuyên môn của khu vực công và khu vực tư nhân hướng tới đẩy nhanh quá trình mở rộng quy mô điện gió ở Việt Nam

Xem thêm...


GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved