Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Tobias Cossen

Giám đốc Chương trình

Sven Ernedal

Giám đốc dự án/4E

Markus Bissel

Giám đốc dự án/SGREEE kiêm Trưởng Hợp phần Hiệu quả Năng lượng/4E

Nathan Moore

Giám đốc dự án/BEM - CIRTS - PDP

Vũ Chi Mai

Trưởng Hợp phần Năng lượng tái tạo/4E

Trần Thị Anh Mai

Trưởng bộ phận Tài chính & Hành chính

Lê Thị Thoa

Điều phối viên dự án/BEM&CIRTS

Henri Wasnick

Cố vấn cấp cao/Viện Năng lượng

Thomas Krohn

Quản lý Dự án và Quản lý Danh mục Dự án

Till Barmeier

Cố vấn Kỹ thuật/SGREEE

Kirstin Hucking

Cố vấn Kỹ thuật/BEM

Christoph Luerssen

Cố vấn Kỹ thuật/CIRTS

Nguyễn Anh Dũng

Cán bộ dự án/4E

Võ Thanh Tùng

Cán bộ dự án/4E

Phạm Quang Anh

Cán bộ dự án/4E

Nguyễn Hồng Ngọc Trang

Cán bộ dự án/4E

Bùi Ngọc Thủy

Cán bộ dự án/4E

Hà Thị Hồng Hải

Cán bộ Dự án/4E

Nguyễn Phương Thảo

Cán bộ dự án/CIRTS

Cao Lê Thu Trang

Cán bộ dự án/CIRTS

Lê Hà Phan

Cán bộ dự án/CIRTS

Trần Tiến Dũng

Cán bộ dự án/PDP

Dương Mạnh Cường

Cán bộ dự án cấp cao/SGREEE

Trần Tiến Hòa

Cán bộ dự án/SGREEE

Nguyễn Đức Minh

Cán bộ dự án/BEM

Trần Vũ Diễm Hằng

Cán bộ dự án/BEM

Đỗ Minh Tâm

Cán bộ dự án/BEM

Tạ Quang Hưng

Cán bộ dự án cấp cao/CASE

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved