Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Philipp Munzinger

Giám đốc Chương trình

Sven Ernedal

Giám đốc dự án/4E

Markus Bissel

Giám đốc dự án/
SGREEE kiêm Trưởng Hợp phần Hiệu quả Năng lượng/4E

Nathan Moore

Giám đốc dự án/BEM - CIRTS - PDP

Vũ Chi Mai

Giám đốc dự án /CASE

Lê Thị Thoa

Trưởng Nhóm /BEM - CIRTS

Joscha Albert

Trưởng Hợp phần Tài trợ Chuyển dịch Năng lượng/Dự án SHIFT

Trần Thị Anh Mai

Trưởng bộ phận
Tài chính & Hành chính

Nguyễn Kiêm Tùng

Cán bộ Kiểm soát Tài chính Cao cấp

Henri Wasnick

Cố vấn kỹ thuật/SGREEE

Christoph Luerssen

Cố vấn Kỹ thuật/CIRTS

Nguyễn Anh Dũng

Cán bộ dự án cao cấp /4E

Võ Thanh Tùng

Cán bộ dự án/4E

Nguyễn Hồng Ngọc Trang

Cán bộ dự án/4E

Bùi Ngọc Thủy

Cán bộ dự án/4E

Hà Thị Hồng Hải

Cán bộ Dự án/4E

Nguyễn Phương Thảo

Cán bộ dự án/CIRTS

Cao Lê Thu Trang

Cán bộ dự án/CIRTS

Lê Hà Phan

Cán bộ dự án/CIRTS

Dương Mạnh Cường

Cán bộ dự án cấp cao/SGREEE

Nguyễn Đức Minh

Cán bộ dự án/BEM

Trần Vũ Diễm Hằng

Cán bộ dự án/BEM

Đỗ Minh Tâm

Cán bộ dự án/BEM

Lê Văn Hoàng

Cán bộ dự án/CIRTS

Tạ Quang Hưng

Cán bộ dự án cấp cao/CASE

Nghiêm Thị Ngoan

Cán bộ dự án/CASE

Trần Tiến Hòa

Cán bộ dự án/EE

Trần Thị Bích Phương

Cán bộ dự án trẻ/4E

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved