Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

Thông tin cơ bản về chương trình

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Việt Nam là động lực chính làm tăng nhanh chóng nhu cầu điện trên cả nước trong những năm qua. Sản lượng điện hàng năm của Việt Nam đã tăng đáng kể, từ 8,6 TWh năm 1990 lên 240,1 TWh năm 2019. Tỷ lệ tăng hàng năm trong giai đoạn này là 12-15%, gần như cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng GDP. Tổng công suất phát điện lắp đặt của Việt Nam là 55 GW tính đến giữa năm 2019. Thủy điện, than và khí tự nhiên vẫn là nguồn năng lượng chính cho sản xuất điện.

 

Sản lượng điện và Công suất lắp đặt của Việt Nam (2019)

 

 

 

 

Theo Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia (QHĐ VII điều chỉnh, tháng 3/2016), Việt Nam đặt mục tiêu tăng đáng kể tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất năng lượng. Số liệu về tổng tỷ lệ phần trăm cho năm 2020 và 2030 bao gồm cả thủy điện nhỏ như sau:

 

 

Tuy nhiên, thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam còn trong giai đoạn sơ khai.

 

Rào cản chính đối với những khoản đầu tư lớn của khu vực tư nhân vào cơ sở hạ tầng NLTT và HQNL bao gồm: i) giá điện thấp; ii) tiếp cận hạn chế với nguồn tài chính; iii) năng lực thấp trong phát triển dự án thương mại; iv) thiếu dữ liệu đáng tin cậy; v) cơ cấu quản lý và khuôn khổ pháp lý phức tạp.

 

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng thị trường Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng thông qua giải quyết những rào cản nêu trên.

 

Nhiều dự án đã hoặc đang được thực hiện:

 

• Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E): 2015 - 2023
• Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE): 2017 - 2022
• Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam (BEM): 2019 - 2023
• Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mạivà Công nghiệp (CIRTS): 2021 - 2025
• Hệ thống Sản xuất Tích hợp Nuôi trồng Thủy sản và Năng lượng Mặt trời cho Hiệu quả Sử dụng nguồn Tài nguyên (SHRIMPS): 2019 - 2023
• Năng lượng sạch, Giá cả hợp lý và An ninh năng lượng cho khu vực Đông Nam Á (CASE):2020 - 2024
• Chương trình Phát triển Dự án (PDP): 2011 - 2023
• Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện gió tại Việt Nam (DKTI WIND):2014 - 2018

 

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved