Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ CT/GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng
Bộ CT/GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 • Năng lượng Tái tạo

  và Hiệu quả Năng lượng (4E)

  Xem dự án
 • Lưới điện Thông minh

  cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE)

  Xem dự án
 • Bảo vệ Khí hậu

  thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam (BEM)

  Xem dự án
 • Chương trình

  Phát triển Dự án (PDP)

  Xem dự án
 • Hỗ trợ Mở rộng

  Quy mô Điện Gió (DKTI Wind)

  Xem dự án
 

Tổng quan về Chương trình

 
 

Từ năm 2013, năng lượng trở thành một trong những ưu tiên hợp tác phát triển của Chính phủ Đức tại Việt Nam, hình thành nên Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ Công Thương/GIZ (ESP).

Chương trình nhằm đóng góp vào chiến lược giảm phát thải khí nhà kính và chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam thông qua tăng cường khung pháp lý cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng nhằm thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư nhân thông qua nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý của các bên liên quan.

Các hoạt động dự án của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng thuộc một trong ba lĩnh vực hoạt động sau: Khung Pháp lý, Nâng cao Năng lực và Hợp tác Công nghệ.

Với sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Chương trình ESP đang hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng.

 
 

Dự án

 

Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E)

Mục tiêu chính của dự án 4E là cải thiện các điều kiện khung pháp lý, cũng như tăng cường năng lực của các bên liên quan nhằm thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo (đặc biệt là năng lượng  mặt trời, và năng lượng sinh khối) và hiệu quả năng lượng.

Xem thêm...

Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE)


Mục tiêu của dự án là cải thiện hiệu quả, độ tin cậy, và ổn định của dịch vụ điện và hỗ trợ hòa lưới điện quốc gia đối với năng lượng tái tạo

Xem thêm...

Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam (BEM)

Mục tiêu của Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam là cải thiện các điều kiện tiền đề cho việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh khối để sản xuất điện và nhiệt trong cả nước.

Xem thêm...

Chương trình Phát triển Dự án (PDP)

Trong khuôn khổ sáng kiến “energy solutions- MADE IN GERMANY”, dự án PDP hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp Đức nhằm xây dựng các quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam một cách thành công và phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Xem thêm...

Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện Gió (DKTI WIND)

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện khung pháp lý và tăng cường hoạt động, chuyên môn của khu vực công và khu vực tư nhân hướng tới đẩy nhanh quá trình mở rộng quy mô điện gió ở Việt Nam

Xem thêm...
 

Videos

 

VTC14: Khởi động dự án Bảo vệ khí hậu thông qua phát triển thị trường Năng lượng sinh học bền vững

image
 

MOIT/GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved