Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

Tổng quan về Chương trình

 
 

Từ năm 2013, năng lượng trở thành một trong những ưu tiên hợp tác phát triển của Chính phủ Đức tại Việt Nam, hình thành nên Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (ESP).

Chương trình nhằm đóng góp vào chiến lược giảm phát thải khí nhà kính và chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam thông qua tăng cường khung pháp lý cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng nhằm thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư nhân thông qua nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý của các bên liên quan.

Các hoạt động dự án của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng thuộc một trong ba lĩnh vực hoạt động sau: Khung Pháp lý, Nâng cao Năng lực và Hợp tác Công nghệ.

Với sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Chương trình ESP đang hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng.

 
 

Tin tức và Sự kiện

 
 

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved