Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ CT/GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ CT/GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 • Năng lượng Tái tạo

  và Hiệu quả Năng lượng (4E) - Giai đoạn 2

  Xem dự án
 • Lưới điện Thông minh

  cho NLTT& HQNL

  Xem dự án
 • Hỗ trợ Mở rộng

  Quy mô Điện Gió (DKTI WIND)

  Xem dự án
 • Chương trình Phát triển

  Dự án Năng lượng Tái tạo (PDP)

 

Tổng quan về Chương trình

 
 

Từ năm 2013, năng lượng trở thành một trong lĩnh vực ưu tiên của hợp tác phát triển Đức tại Việt Nam, hình thành nên Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ CT/GIZ. Mục tiêu của Chương trình nhằm đóng góp vào chiến lược giảm phát thải khí nhà kính và chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam thông qua tăng cường khung pháp lý cho Năng lượng Tái tạo (NLTT) và Hiệu quả Năng lượng (HQNL) và nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý của các bên liên quan. 

Các hoạt động dự án của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng thuộc một trong ba lĩnh vực hoạt động sau: Khung Pháp lý, Phát triển Năng lực, và Hợp tác Công nghệ

Nhiều dự án đã hoặc đang được thực hiện:
•   Năng lượng gió: 2009-2012
•   Năng lượng sinh học: 2012-2015
•   Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện Gió: 2014-2018
•   Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng: 2015-2018
•   Chương trình Phát triển Dự án NLTT: 2015 -2018
•   Lưới điện Thông minh cho NLTT& HQNL : 2017-2021

Những hoạt động của chương trình
 
 

Dự án

 

Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện Gió (DKTI WIND)

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện khung pháp lý và tăng cường hoạt động, chuyên môn của khu vực công và khu vực tư nhân hướng tới đẩy nhanh quá trình mở rộng quy mô điện gió ở Việt Nam

Xem thêm...

Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E) - Giai đoạn 1

Mục tiêu chính của dự án 4E là cải thiện các điều kiện khung pháp lý, cũng như tăng cường năng lực của các bên liên quan nhằm thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo (đặc biệt là năng lượng  mặt trời, và năng lượng sinh khối) và hiệu quả năng lượng.

Xem thêm...

Chương trình Phát triển Dự án (PDP)

Trong khuôn khổ sáng kiến “energy solutions- MADE IN GERMANY”, dự án PDP hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp Đức nhằm xây dựng các quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam một cách thành công và phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Xem thêm...

Lưới điện Thông minh cho NLTT& HQNL

Mục tiêu của dự án là cải thiện hiệu quả, độ tin cậy, và ổn định của dịch vụ điện và hỗ trợ hòa lưới điện quốc gia đối với năng lượng tái tạo

Xem thêm...
 

MOIT/GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved